3. A sikeres vizsgákat tanúsító okiratok

Ha a vizsgázó a szakmai vizsgakövetelményekről szóló rendeletnek megfelelően eredményes szakmai vizsgát tett, a 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet 2. számú melléklete alapján készült az ország címerével ellátott, a szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt kap, amelyben meg kell jelölni a szakképesítés körét (szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés).

Mivel a bizonyítvány szoros elszámolású nyomtatvány, annak átadását olyan bizonyítvány-átvételi jegyzékkel kell számon tartani, amelyet a sikeres vizsgát tett személy aláírásával tanúsítja, hogy az adott sorozat- és sorszámú bizonyítványt az OPAKFI-tól átvette.

A bizonyítványon a hibás bejegyzések javítására az OPAKFI, illetve ha az egyesület jogutód nélkül megszűnt, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet jogosult.

A vizsgázó kérésére a bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy azt követően magyar, angol, német vagy francia nyelven kiállított szakmai bizonyítvány kiegészítőlapot kell a vizsgaszervezőnek kiadnia a 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet 4. számú melléklete szerint, amelyet az OPAKFI – az idézett rendeletben meghatározott térítési díj ellenében – az NSZFI honlapján található, letölthető nyomtatvány kitöltésével teljesít.

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre, az eljárási díj és az illeték megfizetése ellenében – a törzslap alapján az OPAKFI, illetve ha az egyesület jogutód nélkül megszűnt, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet állít ki bizonyítványmásodlatot. Törzslap hiányában a bizonyítvány megszerzését és tartalmát igazoló egyéb okirat (különösen: személyazonosító igazolvány, munkakönyv, munkaügyi nyilvántartás) alapján az OPAKFI pótbizonyítványt állít ki. A pótbizonyítványban azokat az adatokat lehet feltüntetni, amelyek a kiállítás alapjául szolgáló okiratból megállapíthatók.

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról készített bizonyítványmásodlat vagy pótbizonyítvány hiteles másolatának adatait (az adatmezők nevét és azok tartalmát) a kiállító OPAKFI elektronikus úton – az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott – dokumentumként a vizsga befejezését követő 30 napon belül meg kell küldenie az NSZFI elektronikus levélcímére.