Az OPAKFI javára átutalt 74.393.- Ft. összeget a közhasznú feladataink kapcsán, a cél szerinti tevékenységünk végzéséhez nélkülözhetetlen mérőműszer hitelesítésének költségeire fordítottuk.