Amennyiben Ön Egyesületünk javára kíván rendelkezni adója 1 %-áról, akkor a 2020. évi adóbevallás részeként kapott
"Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról" űrlapon a kedvezményezett adószáma kódkockákba Egyesületünk alábbi adószámát:
19815895-2-43
szíveskedjen beírni. Az ilyen módon kitöltött adóbevallással elérheti, hogy adója 1%-át az OPAKFI kapja meg.

ICA hírlevél

Itt olvasható az ICA (International Comission for Acoustics) júliusi hírlevele

Itt pedig meghtalálható az összes

 Az augusztusi számból megtudhatjuk, hogy a szokásos májusi időpont helyett, június 20-24-ig tartják a 2024-es koferenciát az ausztráliai Gold Coastban.

 A konferencia témája a kommunáció és emberi jogok lesz.

 

 

 

Huszty Dénes Alapítvány pályázatának erdeményei

A Huszty Dénes Alapítvány kuratóriuma titkáraként örömmel szeretném Önöket - mint az egyik alapítónk, az Opakfi vezetőit - tájékoztatni a 2022 évben kiírt pályázatunk eredményéről.

A pályázók 2022-ben saját, újszerű tudományos eredményeiket, elméleti, illetve gyakorlati újításaikat vagy fejlesztéseiket bemutató művel pályázhattak három témakörben:

  • multimédia-kommunikációs és akusztikai, beszédkutatási szakterületeken elért eredmények (audiovizuális jelfeldolgozás és átvitel, elektroakusztika, rezgésakusztika, teremakusztika, orvosiakusztika),
  • a kvantumkommunikáció alkalmazásai az informatikában,
  • a mélytanulás infokommunikációs alkalmazásának legújabb lehetőségei.

Csatlakozás az Alps Adria Acoustics Association szövetséghez

Örömmel jelentjük, hogy az OPAKFI két delegáltja (Muntág András, Mesterházy Beáta) 2019. december 16-án elutazott Zágrábba, ahol az előzetes egyeztetések után elfogadásra és aláírásra került az AAAA (Alps Adria Acoustics Association – A4) regionális szervezet új alapszabálya, melynek értelmében az OPAKFI is tagja lett a szervezetnek.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Huszty Dénes Alapítvány Kuratóriuma az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint pályázati felhívást tesz közzé

A Huszty Dénes közhasznú alapítvány célja, hogy az akusztika, vagy az elektroakusztika tématerületén tevékenykedő fiatal akusztikusok - szakirányú tevékenységet végző diplomások, akik a pályázat beadásakor 35. életévüket még nem töltötték be - munkásságának olyan kiemelkedő eredményeit jutalmazza, amelyek hozzájárulnak az akusztika egyetemes fejlődéséhez. Az Alapítványnak további célja, hogy emléket állítson Huszty Dénes munkásságának, aki az 1950-1979 közötti időszak kiemelkedő akusztikai szaktekintélye volt.

Közgyűlési meghívó 2019.

Kedves Egyesületi Tagtársunk!

 

Értesítjük, hogy Egyesületünk

2019. május 30-án, csütörtökön 15 órakor tartja rendes évi Közgyűlését a Budapest XI., Bartók B. út 15/A, félemelet 16. sz. alatti székhelyén. Megjelenésére feltétlenül számítunk.

 Napirend:

  1. Az Elnökség beszámolója és előterjesztése
  2. A Felügyelő Bizottság jelentése
  3. A 2018. évi mérleg és eredmény kimutatás jóváhagyása
  4. A közhasznúsági jelentés elfogadása
  5. Javaslat egyesületi tagdíj emelésére
  6.  Egyebek

Amennyiben a Közgyűlésen a tagság 50 %-a + 1 fő nem jelenik meg, úgy 15:15 órakor ismételt közgyűlést tartunk. Ekkor a Közgyűlés – a meghirdetett napirendi pontokban, a megjelentek számától függetlenül – határozatképes.

Egyesületünk éves közhasznúsági jelentésébe, valamint mérlegébe bárki betekinthet az Egyesület titkárságán, vagy a linkre kattintva.

A napirend fontosságára való tekintettel kérjük, hogy Közgyűlésünkön részt venni szíveskedjenek.

Budapest, 2019. április 29.

Üdvözlettel:

Dr.Lupkovics Gábor sk.                                                                 Kvojka Ferenc sk.

elnök                                                                                                 főtitkár


Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület

Alapítva: 1933.

Elnök: Dr.Lupkovics Gábor
Főtitkár: Kvojka Ferenc
Tudományos Bizottsági elnök: Dr.Balogh Géza
Felügyelő Bizottsági elnök: Dr.Füredi Károly
Tagjai: Becsei Katalin, Urbin Ágnes

Közlemények

Itt tekinthetők meg az 1%-os adóhányad felhasználásáról szóló tájékoztatók, jelentések, mérlegek stb.

Tovább

Alapszabály

Az egyesület alapszabálya

Tovább

Jelentkezés

Online jelentkezés

tovább

Szakosztályok

Akusztikai szakosztály

Elnök: Mesterházy Beáta
Titkár: Alabárdos Zsuzsanna
Tagok: Balogh Géza, Borsi Gergely, Horváth Zoltán, Nagy Attila Balázs.

Audiovizuális szakosztály

Elnök: Képessy Bence
Tagok: Babiczky László, Borhi Károlyné

Optikai szakosztály

Elnök: Dr.Czitrovszky Aladár
Titkár: Antal Ákos
Tagok: Podmaniczky András, Abonyi Tamás, Lupkovics Gábor

Zaj- és rezgéscsökkentési szakosztály

Elnök: Muntag András
Titkár: Márkus Miklós
Tagok: Ropoliné Lázár Mária, Póta Ágnes, Kvojka Ferenc

Támogatóink