Közgyűlési meghívó 2019.

Kedves Egyesületi Tagtársunk!

 

Értesítjük, hogy Egyesületünk

2019. május 30-án, csütörtökön 15 órakor tartja rendes évi Közgyűlését a Budapest XI., Bartók B. út 15/A, félemelet 16. sz. alatti székhelyén. Megjelenésére feltétlenül számítunk.

 Napirend:

  1. Az Elnökség beszámolója és előterjesztése
  2. A Felügyelő Bizottság jelentése
  3. A 2018. évi mérleg és eredmény kimutatás jóváhagyása
  4. A közhasznúsági jelentés elfogadása
  5. Javaslat egyesületi tagdíj emelésére
  6.  Egyebek

Amennyiben a Közgyűlésen a tagság 50 %-a + 1 fő nem jelenik meg, úgy 15:15 órakor ismételt közgyűlést tartunk. Ekkor a Közgyűlés – a meghirdetett napirendi pontokban, a megjelentek számától függetlenül – határozatképes.

Egyesületünk éves közhasznúsági jelentésébe, valamint mérlegébe bárki betekinthet az Egyesület titkárságán, vagy a linkre kattintva.

A napirend fontosságára való tekintettel kérjük, hogy Közgyűlésünkön részt venni szíveskedjenek.

Budapest, 2019. április 29.

Üdvözlettel:

Dr.Lupkovics Gábor sk.                                                                 Kvojka Ferenc sk.

elnök                                                                                                 főtitkár


Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület

Alapítva: 1933.

Elnök: Dr.Lupkovics Gábor
Főtitkár: Kvojka Ferenc
Tudományos Bizottsági elnök: Dr.Balogh Géza
Felügyelő Bizottsági elnök: Dr.Füredi Károly
Tagjai: Berndt Mihály, Urbin Ágnes

Közlemények

Itt tekinthetők meg az 1%-os adóhányad felhasználásáról szóló tájékoztatók, jelentések, mérlegek stb.

Tovább

Alapszabály

Az egyesület alapszabálya

Tovább

Jelentkezési lap

A jelentkezési lap

Letöltése

Letöltése

Szakosztályok

Akusztikai szakosztály

Elnök: Mesterházy Beáta
Titkár: Alabárdos Zsuzsanna
Tagok: Borsiné Arató Éva, Balogh Gáza, Kotschy András, Nagy Attila Balázs.

Audiovizuális szakosztály

Elnök Dr. Juhász Árpád
Titkár: Borhi Károlyné
Tagja: Duló Károly

Optikai szakosztály

Elnök: Dr.Czitrovszky Aladár
Titkár: Antal Ákos
Tagjai: Tőkés Szabolcs, Abonyi Tamás, Podmaniczky András, Urbin Ágnes

Zaj- és rezgéscsökkentési szakosztály

Elnök: Muntag András
Titkár: Márkus Miklós
Tagok: Berndt Mihály, Kvojka Ferenc, Molnárné Póta Ágnes, Ropoliné Lázár Mária.