Kedves Egyesületi Tagtársunk!

 

Értesítjük, hogy Egyesületünk

2019. május 30-án, csütörtökön 15 órakor tartja rendes évi Közgyűlését a Budapest XI., Bartók B. út 15/A, félemelet 16. sz. alatti székhelyén. Megjelenésére feltétlenül számítunk.

 Napirend:

  1. Az Elnökség beszámolója és előterjesztése
  2. A Felügyelő Bizottság jelentése
  3. A 2018. évi mérleg és eredmény kimutatás jóváhagyása
  4. A közhasznúsági jelentés elfogadása
  5. Javaslat egyesületi tagdíj emelésére
  6.  Egyebek

Amennyiben a Közgyűlésen a tagság 50 %-a + 1 fő nem jelenik meg, úgy 15:15 órakor ismételt közgyűlést tartunk. Ekkor a Közgyűlés – a meghirdetett napirendi pontokban, a megjelentek számától függetlenül – határozatképes.

Egyesületünk éves közhasznúsági jelentésébe, valamint mérlegébe bárki betekinthet az Egyesület titkárságán, vagy a linkre kattintva.

A napirend fontosságára való tekintettel kérjük, hogy Közgyűlésünkön részt venni szíveskedjenek.

Budapest, 2019. április 29.

Üdvözlettel:

Dr.Lupkovics Gábor sk.                                                                 Kvojka Ferenc sk.

elnök                                                                                                 főtitkár