Kedves Egyesületi Tagtársunk!                            

Értesítjük, hogy Egyesületünk 2015. május 27-én , szerdán 15 órakor tartja rendes évi Közgyűlését a Budapest XI., Bartók B. út 15/A, félemelet 16. sz. alatti székhelyén. Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Napirend:

  1. Az Elnökség beszámolója és előterjesztése
  2. A Felügyelő Bizottság jelentése
  3. A Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztása
  4. A 2014. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása
  5. A közhasznúsági jelentés elfogadása

 Egyebek

 Amennyiben a Közgyűlésen a tagság 50 %-a + 1 fő nem jelenik meg, úgy 15:15 órakor ismételt közgyűlést tartunk. Ekkor a Közgyűlés – a meghirdetett napirendi pontokban, a megjelentek számától függetlenül – határozatképes.

Egyesületünk éves közhasznú jelentésébe, mérlegébe valamint eredménykimutatásába bárki betekinthet az Egyesület titkárságán, vagy a itt a honlapon.

A napirend fontosságára való tekintettel kérjük, hogy Közgyűlésünkön részt venni szíveskedjenek!

Tájékoztatjuk, hogy a közgyűlési anyagok itt lesznek megtalálhatóak május hónap közepétől.

 

Budapest, 2015. április 27.

 

Üdvözlettel:

Dr.Lupkovics Gábor sk.

elnök

 

Kvojka Ferenc sk.

főtitkár